Aki szereti a vitorlázást, ritkán szerelmes csupán a technikába. Sokkal inkább egy komplex érzés és a gyönyörű természeti környezet az, ami az embert ebben a sportban egy másik világba röpíti. Éppen ezért felmerülhet a kérdés: miért akarjuk mi belekeverni ebbe a szép, évezredes sportba a modern informatika vívmányait?! Nem rontjuk el ezzel az egészet?

A vitorlázás bár évezredes múlttal rendelkező tudomány, mégis az utóbbi évtizedekben az egyik legnagyobb sebességbeli növekedést produkáló sport lett. A hajók sebessége az elmúlt 20-30 évben megtöbbszöröződött. Ezt kevés sport mondhatja el magáról.

Ez a sebesség növekedés természetesen csak egy bizonyos high-tech szegmensére jellemző a vitorlázásnak, és itt valóban a technológián múlik minden. Egy ilyen szinten technikai sport ma már elképzelhetetlen informatika nélkül. Később erre a csoportra “az első csoport”-ként fogok hivatkozni.

Mielőtt mélyebben kiveséznénk a fenti csoport hozzáállását, említsük meg, hogy van a vitorlázásnak egy olyan szegmense (később “második csoport”-ként hivatkozom rájuk), ahol klasszikusnak mondható úszó testek navigálása nyújtja a sport élményt. Ezen hajók teljesítménye sokkal nagyobb mértékben függ az emberi felkészültségtől, mint a high-tech vitorlázásé.

Mit keres a mesterséges intelligencia a vitorlázásban? Nos, az első csoport esetében egyrészt kiterjeszti az emberi képességeket, és ahol az ember “karja már rövid”, ott a gép megnyújtja azt, így a teljesítmény elérhetővé válik. Ezen kívül az első csoportot segíti az intelligencia az emberi képességek fejlesztésében, a hibák, anomáliák megtalálásában is.

A második csoport esetében mivel a sport teljesítmény nagyrészt az emberi képességeken múlik, így a mesterséges intelligencia szerepe leginkább ezen képességek fejlesztése lehet. Intelligens megfigyelések, javaslatok, elemzések formájában érhetünk célt. Fejleszthetjük az edzésmunka hatékonyságát oly módon, hogy a vízen minél inkább hagyjuk, hogy az ember gép nélkül, egyedül érezze magát. Hogy átélje a háborítatlanságot, és saját képességeiben keresse a megoldásokat. Ebben a csoportban a vitorlázó nem vágyik arra, hogy egy gép kiterjessze képességeit, sőt, egyenesen kirázza a hideg ennek már a gondolattól is.

Attól függően tehát, hogy milyen típusú vitorlázóval állunk szemben, a mesterséges intelligencia szerepe más és más lehet. De kimondhatjuk: elfér a modern technológia, és a klasszikus vitorlázás is egymás mellett.

Milyen elemzésekről beszélünk?

A mesterséges intelligencia mint tudomány, az 1950-es évektől velünk van. A 2000-es évekre azonban az ehhez szükséges adattárolás költsége annyira drasztikusan lecsökkent, hogy a nagy tömegű személyes adattárolás a hétköznapi ember számára is elérhetővé vált. A vitorlázásban is rengeteg olyan adatot, paramétert, jellemzőt fedezhetünk fel és számolhatunk ki, amik tárolásával, és okos elemzésével hasznos információkhoz juthatunk. Függetlenül attól, hogy milyen hajóval sportolunk.

Mindenkinek megvannak a céljai, és a célok elérését mérni lehet, a cél felé vezető utat adatokkal ki tudjuk kövezni. Azért lehet mérni a célok elérését, mert adatosítható maga a folyamat, és a cél ilyen adatok mentén definiálható. A nagy tömegű adatot azonban emberi erővel feldolgozni lehetetlen. Ehhez az eszköztárunk pedig folyamatosan fejlődik. Machine Learning-nek hívjuk azt a folyamatot, amikor egy gép idővel megtanul valamilyen adatsori jellemzőt, és ez alapján bizonyos következtetésekre képes jutni, vagy megállapításokat képes tenni. Egy ilyen MI (Mesterséges Intelligencia) képes az újonnan érkező adatokat a régiek ismeretében osztályozni, klaszterizálni, regressziót végezni, vagy anomáliát keresni az adathalmazban.

Ha ezt a tudást párosítjuk az adott vitorlázó céljaival, akkor a célok elérése gyorsabbá válhat.

Az Airmoniq csapata ilyen rendszert fejleszt! Az Airmoniq a vitorlázó céljainak elérését kívánja követhetővé, tudatosabbá és élvezhetőbbé tenni, valamint felgyorsítani azáltal, hogy közben a folyamatot megérteti a vitorlázóval, és motiválttá teszi a célhoz vezető munkában.

Köszönjük, hogy velünk tartotok ezen az úton, és ötleteitekkel támogatjátok az innovációinkat! Jó szelet Mindenkinek!